Vi har de sidste par år gjort en del ud af at have styr på vort miljø forbrug og lavet en række rentable miljøforbedringer.
Det er vigtigt for os, at vi laver forbedringer som kan mærkes på pungen mindst lige så meget som på miljøet - at de 2 ting så hænger rigtig godt sammen er kun et plus.

Af forbedringer og tiltag de sidste par år kan nævnes i vilkårlig rækkefølge:

  • Så at sige al belysning skiftet til LED
  • 2½ år gammel tørretumbler skiftet til en ny med varmepumpe
  • 2½ år gammel vaskemaskine skiftet til en ny A++
  • Oliefyr skiftet ud med solvarmeanlæg og pillefyr der snakker sammen - bruger i dag 3 paller piller om året til opvarmning og varmt vand
  • Nye vinduer og døre i hele huset
  • Øland genvex ventilationsanlæg i hele huset, sikrer konstant frisk filtreret luft og genanvender varmen op til 89%
  • Mini renseanlæg / siveanlæg for spildevandet
  • Fokus på at få slukket fjernsyn, computere m.m. når de ikke er i brug
  • Malet tagene sorte (Sort tag optager solens energi meget mere, opvarmer loftsrum m.m. nogle grader højere op og sikrer dermed også højere varmegenvinding fra ventilationen som ligger på loftet)
  • Daglige og ugentlige dataindsamlinger og opfølgninger der dokumenterer effekter af forbedringer og samtidig "fanger" hvis noget uhensigtsmæssigt står og bruger f.eks. strøm

Der er skrevet forskellige artikler om nogle af vore tiltag - bl.a. Tekniq´s fagblad Ren1ergi et par gange: Nr. 1 - 2011 og nr. 1 2012