Hvis vi akkumulerer de ugentlige besparelser i forhold til 2011 ser det således ud: 

Du kan så gange med listeprisen på ca. 2,02 kr/kwh så har du besparelsen i kroner og ører :-)

Akkumuleret besparelse strøm